ADVIES BIJ HULPMIDDELEN OF VOORZIENINGEN

HULPMIDDELEN EN VOORZIENINGEN

Het kan zijn dat er tijdens de behandeling van uw kind blijkt dat er speciale voorzieningen of hulpmiddelen nodig zijn. Dit kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals potloodgrippers, een aangepaste schaar of een speciaal kussentje. Ook kunnen er grotere voorzieningen nodig zijn, zoals aangepast meubilair of een woningaanpassing. Vanwege onze contacten met verschillende leveranciers kunnen wij bekijken welke voorziening passend is voor uw kind en deze uitproberen op locatie of in de praktijk. Indien nodig kunnen wij met behulp van een schriftelijk advies u ondersteunen bij de aanvraag van de voorziening. Ook kunnen wij uw kind begeleiden in het leren omgaan met de voorziening of hulpmiddel thuis of op school.

AANVRAAG VOORZIENING VIA DE GEMEENTE (WMO)

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), hierbij gaat de aanvraag via de eigen gemeente. Deze aanvraag dient u zelf in en kan zowel telefonisch als via het formulier op de website. Wij kunnen wel samen met u het eisenpakket opstellen waaraan de voorziening moet voldoen.

Wel is het goed om te weten dat de gemeente werkt met voorkeurspakketten en vaak een vaste leverancier heeft. Er zal wel altijd gezocht worden naar een voorziening die voldoet aan het eisenpakket, maar u bent niet altijd vrij in de keuze van de voorziening.

AANVRAAG VOORZIENING VIA DE ZORGVERZEKERING

De aanvraag van de voorzieningen die vallen onder de regeling hulpmiddelen worden bij uw zorgverzekering aangevraagd. In het reglement hulpmiddelen van uw zorgverzekering kunt u vinden op welke wijze de vergoeding zal plaatsvinden.

Samen met u wordt bepaald aan welke eisen de voorziening moet voldoen en vaak wordt dit in een passing met de leverancier (waar de zorgverzekering een contract mee heeft) besproken. Wanneer het gewenst is, stelt de ergotherapeut een advies op en regelt u zelf een machtiging bij de behandelend arts die moet worden meegestuurd met de aanvraag.

Wel is het goed om te weten dat de zorgverzekering werkt met voorkeurspakketten en vaak een vaste leverancier. Er zal altijd gezocht worden naar een voorziening die voldoet aan het eisenpakket, maar u bent niet altijd vrij in de keuze van de voorziening.

UWV

Om beter te kunnen functioneren in het onderwijs kunnen kinderen met een motorische, auditieve of visuele beperking in aanmerking komen voor een voorziening. Deze voorzieningen kunnen worden aangevraagd bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van deze voorzieningen.

Allereerst wordt er een aanvraag ingediend bij het UWV via de website www.uwv.nl met de DigiD-code van het kind zelf. Daarna bepaalt het UWV of er een passing noodzakelijk is en wie daarbij aanwezig zullen zijn. De leverancier maakt de offerte en de ergotherapeut stelt een advies op met het pakket van eisen. Daarna zal de levering plaatsvinden indien de voorziening is goedgekeurd door het UWV.

Wilt u een behandeling of hulpmiddel aanvragen?

Aanvraagformulier