ADVIES BIJ HULPMIDDELEN OF VOORZIENINGEN

Hulpmiddelen en Voorzieningen

Het kan zijn dat er tijdens de behandeling van u of uw kind blijkt dat er speciale voorzieningen of hulpmiddelen nodig zijn. Dit kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals potloodgrippers, een aangepaste schaar of een speciaal kussentje. Ook kunnen er grotere voorzieningen nodig zijn, zoals aangepast meubilair, een rolstoel of een woningaanpassing. Vanwege onze contacten met verschillende leveranciers kunnen wij bekijken welke voorziening passend is voor u of uw kind en deze uitproberen op locatie of in de praktijk. Indien nodig kunnen wij met behulp van een schriftelijk advies u ondersteunen bij de aanvraag van de voorziening. Ook kunnen wij u of uw kind begeleiden in het leren omgaan met de voorziening of het hulpmiddel thuis, buiten of op werk of school.

Aanvraag voorziening via de gemeente (WMO)

Woningaanpassingen of een rolstoel of scootmobiel vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), hierbij gaat de aanvraag via de eigen gemeente. Deze aanvraag dient u zelf in, dit kan zowel telefonisch als via het formulier op de website van de gemeente. Wij kunnen u informatie geven over de procedure en samen met u het eisenpakket opstellen waaraan de voorziening moet voldoen.

Wel is het goed om te weten dat de gemeente werkt met voorkeurspakketten en vaak een vaste leverancier heeft. Er zal wel altijd gezocht worden naar een voorziening die voldoet aan het eisenpakket, maar u bent niet altijd vrij in de keuze van de voorziening.

Aanvraag voorziening via de zorgverzekering

De aanvraag van de voorzieningen die vallen onder de regeling hulpmiddelen worden bij uw zorgverzekering aangevraagd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een aangepast bed of een toiletstoel. In het reglement hulpmiddelen van uw zorgverzekering kunt u vinden op welke wijze de vergoeding zal plaatsvinden.

Samen met u wordt bepaald aan welke eisen de voorziening moet voldoen en vaak wordt dit in een passing met de leverancier (waar de zorgverzekering een contract mee heeft) besproken. Wanneer het gewenst is, stelt de ergotherapeut een advies op en regelt u zelf een machtiging bij de behandelend arts die moet worden meegestuurd met de aanvraag.

Wel is het goed om te weten dat de zorgverzekering werkt met voorkeurspakketten en vaak een vaste leverancier. Er zal altijd gezocht worden naar een voorziening die voldoet aan het eisenpakket, maar u bent niet altijd vrij in de keuze van de voorziening.

Aanvraag voorziening via het UWV

Om beter te kunnen functioneren op de werkplek of in het onderwijs kunnen volwassenen en kinderen met een motorische, auditieve of visuele beperking in aanmerking komen voor een voorziening. Deze voorzieningen kunnen worden aangevraagd bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen). Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag van deze voorzieningen.

Allereerst wordt er een aanvraag ingediend bij het UWV via de website www.uwv.nl met de DigiD-code van u of uw kind zelf. Daarna bepaalt het UWV of er een passing noodzakelijk is en wie daarbij aanwezig zullen zijn. De ergotherapeut stelt een advies op met het pakket van eisen en de leverancier maakt de offerte. Daarna zal de levering plaatsvinden indien de voorziening is goedgekeurd door het UWV.

Wilt u een behandeling of hulpmiddel aanvragen?