Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn willen wij u graag informeren middels onze algemene voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van ons kan verwachten.

Aanmelding en afspraken
Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken met een ergotherapeut. De betreffende ergotherapeut zal een korte screening bij u afnemen om te beoordelen of hij of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. Voor een enkele verzekering is het niet mogelijk middels DTE te starten. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit ruim van te voren, minimaal 24 uur, te melden bij de behandelend ergotherapeut of administratief medewerkster. Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt de behandeling in rekening gebracht.

Wanneer u een behandeling hebt afgezegd dient u ook de verantwoordelijkheid op u te nemen om een vervolgafspraak te plannen. Neem hiervoor contact op met de behandelend ergotherapeut.

Vergoeding en declaratie
DOOR ergotherapie heeft met alle verzekeraars contracten afgesloten. Hierdoor kunnen wij de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Indien u zelf de verdere behandeling bekostigt rekent DOOR ergotherapie met de volgende tarieven:
Behandeling per kwartier: € 17,50
Uithuis ( = aan huis toeslag) toeslag: € 25,00

Diversiteit
Wanneer u er bezwaar tegen heeft om door een ergotherapeut van de andere sekse behandeld te worden dient u dit voor de eerste afspraak aan te geven. Doen zal met u bekijken welke alternatieven er geboden kunnen worden.

Privacybeleid
Uiteraard gaat de ergotherapeut zorgvuldig met de cliënt gegevens om: daarom zijn er een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

  • Behalve de ergotherapeut die de cliënt behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere ergotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De cliënt-/-het cliëntsysteem heeft het recht om de gegevens die over de cliënt zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt / het cliëntsysteem meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kan de behandelende ergotherapeut worden verzocht deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Teneinde de ergotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om privacy te waarborgen, niet persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  • Als de cliënt-/- het cliëntsysteem er bezwaar tegen heeft dat de gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kan dit worden medegedeeld aan de ergotherapeut.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot persoonlijk niveau herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer de cliënt / het cliëntsysteem daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie buiten het cliëntsysteem. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt-/- het cliëntsysteem hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien de cliënt-/- het cliëntsysteem van mening is dat de praktijk niet op de juiste manier met gegevens omgaat, kan dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar worden gemaakt.


Klachtenregeling
Over het algemeen zijn ouders en kinderen zeer tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Mocht u toch ontevreden zijn dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met elkaar. Het is raadzaam om daarvoor een aparte afspraak te maken zodat er genoeg tijd kan worden ingepland om samen met de ergotherapeut een bevredigende oplossing te vinden. Als u het moeilijk vindt om de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijkhouder, Dorien Kikkert.

Mocht u het toch niet eens zijn met de oplossing en komen jullie er niet uit met elkaar, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici.

Klachtenloket Paramedici
Dit is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben. Kijk op www.klachtenloketparamedici.nl voor meer informatie.

Postadres

Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht

E: info@klachtenloketparamedici.nl

T: 030-310 09 29
Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:30 uur

Klacht of compliment? 
Heeft u opmerkingen, tips óf een compliment?
Ook die horen we graag.
U kunt deze uiteraard persoonlijk geven aan uw ergotherapeut, maar ook kenbaar maken via onze klanttevredenheidsenquete, het contactformulier op de website of laat uw waardering achter op www.zorgkaartnederland.nl