Blokschrift of verbonden schrift?

In onze praktijk zien we veel kinderen die moeite hebben met leren schrijven. Leerkracht en ouders stellen dan vaak deze vraag: “Moeten we kiezen voor blokschrift of voor verbonden schrift?”
Met deze blog helpen we je op weg.

Hoe leren kinderen schrijven?

Er zijn basisscholen die in groep 3 starten met het aanleren van blokletters. Vanaf groep 4 worden dan de verbonden letters aangeleerd. Andere scholen starten meteen met verbonden schrift. En inmiddels zijn er ook steeds meer scholen die alleen blokschrift gebruiken. Bij het schrijven zijn onder andere de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie belangrijk. En vanaf het eind van de basisschool hebben de meeste kinderen een eigen handschrift. Daar zit vaak een combinatie van blokletters en verbonden letters in. 

Wat zijn voor- en nadelen van blokschrift?

+ Blokletters bestaan uit duidelijke losse elementen. Bijvoorbeeld een b is een lange stok met een rondje en de n een korte stok en een poort. Dat zijn herkenbare vormen, die een kind als kleuter al heeft leren maken. In groep 3 kunnen kinderen in blokschrift wat sneller en leesbaarder schrijven.
+ De blokletters lijken meer op de leesletters. In groep 3 is daardoor de leesvaardigheid wat hoger dan bij kinderen die in verbonden schrift leren schrijven.

– Een kind moet bij elke letter opnieuw starten en stoppen.
– De schuine lijnen in de v en de w zijn moeilijk.
– Letters kunnen makkelijker gespiegeld worden, zoals de b en de d.
– Kinderen schrijven in blokschrift soms zonder spaties, dat maakt de tekst lastiger te lezen.

Wat zijn voor- en nadelen van verbonden schrift?

+ Een kind schrijft al snel de letters van een woord aan elkaar. Daardoor wordt het woordbeeld beter opgeslagen in het geheugen. Dat heeft ook invloed op het spellen. Kinderen die in verbonden schrift leren schrijven kunnen vanaf eind groep 4 iets beter spellen en stellen.
+ Bij verbonden schrift blijft de pen op het papier en gaat het kind door van de ene letter naar de volgende.
+ De leesbaarheid is vanaf groep 4 vaak iets beter, ook door het maken van spaties tussen de woorden.

  • De lettervormen zijn moeilijker om te maken. Er zijn veel wisselingen van richting in de letters. Het meest bij de k, r, s en z. 
  • De verbindingen tussen de letters zijn lastig om te leren. En er is bijvoorbeeld verschil in de verbindingen met de o als je zon schrijft of als je bot schrijft.
  • Voor kinderen die moeite hebben met het maken van duim- en vingerbewegingen zijn de vloeiende vormen lastig te maken.

Heeft jouw kind moeite met (leren) schrijven? Ergotherapie kan helpen!

We zien bij DOOR ergotherapie vaak kinderen die het schrijven lastig vinden. Of die kramp krijgen bij het schrijven. Of kinderen die niet leesbaar kunnen schrijven. Dit maakt soms ook dat een kind het minder leuk vindt om naar school te gaan. Ouders komen dan uit zichzelf of op advies van de leerkracht naar de praktijk.

Bij de ergotherapie doen we een schrijfonderzoek. We kijken naar hoe het kind schrijft. Hoe de pengreep is. En hoe de fijne motoriek is. Op basis daarvan gaan we oefenen met allerlei spelletjes. Die spelletjes zijn gericht op de fijne motoriek en op het schrijven zelf.

We oefenen ook met de pengreep, als dat voor een kind nodig is. Soms adviseren we om tijdelijk een pengreepje (gripper) te gebruiken. Ook kijken we op welke liniatuur het kind op dit moment het beste kan schrijven. We geven daar dan ook advies over aan school. 

Het belangrijkste is dat het kind weer plezier krijgt in schrijven. En dat het schrijven vooruit gaat en beter leesbaar wordt.

En advies over blokschrift of verbonden schrift?

Daar kunnen we geen algemeen antwoord op geven. We kijken altijd per kind wat het beste aansluit.
Waar dat kan blijven we de methode van de school gebruiken. En als we een ander advies willen geven, zullen we dat altijd bespreken met ouders en leerkracht. 

Heb je vragen of wil je een kind aanmelden voor ergotherapie?

Stuur een mail naar info@doorergotherapie.nl of bel met  Dorien Kikkert (06- 51460624.

Deel dit bericht met je vrienden.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Je ontvangt dan elke maand de beste tips en adviezen direct in je mailbox