VERWIJZERS 

HUISARTSEN/ SPECIALISTEN 

Wanneer u denkt dat ergotherapie een meerwaarde zou kunnen zijn voor uw cliënt dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

De verschillende hulpvragen waar u aan zou kunnen denken zijn gericht op: schrijfproblemen, kleutervaardigheden, zelfredzaamheid en/-of sensorische informatieverwerking. Ook bij het aanvragen van een hulpmiddel of voorziening kunnen wij als ergotherapeut de ouders ondersteunen.

LEERKRACHTEN 

Wanneer er een leerling op uw school of in uw klas tegen een probleem aanloopt en u denkt aan ergotherapie, dan kunt u altijd even contact opnemen met ons. Ook kunnen wij een vrijblijvende observatie in de klas afnemen voor een leerling of meerdere leerlingen. Dit is wel altijd met goedkeuring van ouders. Daaruit kan naar voren komen dat ergotherapie een meerwaarde zou kunnen zijn voor het kind en zijn omgeving. Ook kan het zijn dat met enige tips van onze kant jullie als leerkracht weer verder kunnen in de klas en dat ergotherapie in een later stadium een meerwaarde zou kunnen zijn.
Wij behandelen op vergoeding van de ziektekostenverzekering, maar ook worden wij ingezet vanuit een zorgarrangement op school. Het voordeel hiervan is dat wij meer het kind en zijn omgeving in de context kunnen behandelen en begeleiden.

CLIËNT VERWIJZEN

Wanneer u een cliënt wilt verwijzen naar onze praktijk kunt u dit op de volgende manieren doen:

Postadres: sandenburg 2, 2036 PR, HAARLEM
 t.a.v. DOOR Ergotherapie.

Email: verzend een digitale verwijzing per email naar dorien@doorergotherapie.nl

Telefoon: 06 514 606 24

Via de website: gebruik onderstaand formulier

Wanneer wij de verwijzing ontvangen hebben zal er binnen 3 werkdagen contact met de cliënt worden opgenomen om een afspraak te plannen. Vanzelfsprekend kunt u ook bellen of een email versturen.

VERWIJSFORMULIER ERGOTHERAPIE

CLIËNTGEGEVENS

DIAGNOSTISCHE GEGEVENS

GEGEVENS VERWIJZER