Kinder Ergotherapie

Wat kan Ergotherapie voor het kind betekenen?

Een kind kan soms niet of onvoldoende meedoen met de dagelijkse activiteiten. Wat een kind precies belemmert in zijn ontwikkeling is niet altijd duidelijk, maar de ouders of leerkracht merken op dat het kind achterblijft bij zijn leeftijdgenootjes. Het heeft bijvoorbeeld problemen tijdens zijn spel, is minder zelfredzaam of heeft moeite om deel te nemen aan schoolse activiteiten. Kinderergotherapie kan dan helpen.

Wij zijn als kinderergotherapeuten deskundig in het analyseren van de activiteiten die het kind moeilijk vindt. Het kind heeft bijvoorbeeld moeite met zelf zijn veters strikken, zelfstandig werken tijdens taken op school of binnen de lijntjes te kleuren en schrijven. Er kan ook sprake zijn van een ziekte of aangeboren beperking. Dan willen ouders bijvoorbeeld graag dat hun kind leert zich aan- en uit te kleden binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij oefenen met het kind en geven adviezen en handvatten voor ouders en leerkrachten.

Eigen Wijze

We werken praktisch, spelenderwijs en met het kind op ‘eigen wijze’ samen om verbetering te bereiken. Ouders worden hier vanzelfsprekend bij betrokken. Meestal gaat het zowel om aanpassing van de omgeving, als om hulp en stimulans voor het kind. We streven er altijd naar om aan te sluiten bij de praktische vragen van ouder en kind, zodat het kind zo zelfstandig mogelijk en met plezier kan functioneren.

Behandelwijze

Wanneer u als ouder een kind bij ons aanmeldt, maken we een afspraak voor een intake. We gaan dan na wat uw hulpvraag is en de aard van het probleem. We bekijken dan samen of ergotherapie zinvol is voor uw kind. We hebben diverse methodes tot onze beschikking om uw kind te testen en te observeren. Dit gebeurt thuis, op school of in de praktijkruimte. In overleg met de ouders en/of de leerkracht stellen we de doelen vast waaraan we gaan werken. Als ouder bent u van harte welkom om bij de behandeling aanwezig te zijn.

Veel Gestelde Vragen

Wanneer u twijfelt of ergotherapie de oplossing biedt voor uw kind neem dan contact met ons op. Als u de hulpvraag duidelijk voorlegt kunnen we bekijken of ergotherapie het beste is voor uw kind.

Wij zijn direct toegankelijk, dit betekent dat er geen verwijzing van de arts nodig is.

De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 10 uur (kinder) ergotherapie. In de aanvullende verzekering is het mogelijk, afhankelijk van de zorgverzekeraar, meer uren vergoed te krijgen. Als uw kind een ‘onderwijsarrangement’ heeft kunnen we eveneens vanuit dit budget op school behandelen of adviseren. Bij een persoongebonden budget – PGB is het mogelijk thuis (of op school) te behandelen.

De behandeling kan in de praktijk plaatsvinden, afhankelijk van het kind en de hulpvraag. We komen echter regelmatig in de omgeving (thuis of op school) waarin het kind de activiteiten moet kunnen uitvoeren.

Een behandeling kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen, telefonisch contact op te nemen of een mail te sturen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op. Een behandeling kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen, telefonisch contact op te nemen of een mail te sturen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

Een hulpmiddel kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen, telefonisch contact op te nemen of een mail te sturen. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op.

Wilt u een behandeling of hulpmiddel aanvragen?